The Finnish Broadcasting Company Corpus of Subtitles

YLE-korpus

Digital research material of translated subtitles compiled by Jukka Mäkisalo and Sonja Tirkkonen-Condit, 2005. The corpus contains all the digital TV subtitles of the Finnish Broadcasting Company from 1992 to 2004.

View resource description in all available languages

Jukka Mäkisalon ja Sonja Tirkkonen-Condit v. 2005 laatima käännetyn tekstityksen digitaalinen tutkimusaineisto. Yle-ruututeksikorpus sisältää kaikki Ylen lähettämät digitaaliset tv-tekstitykset v. 1992-2004.

You don’t have the permission to edit this resource.